วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแบบฝึกทักษะการอ่านประสมสระ ป.1

แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระอู.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระอุ.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระเอา.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระโอ.doc .
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระไอมลาย.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระไอ.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระอี.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระอิ.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระอำ.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระอา.doc
แบบฝึกที่ 1ฝึกอ่านคำประสมสระเอ।doc
ดาวน์โหลดแบบทดสอบภาษาอังกฤษ

1 ความคิดเห็น:

  1. ช่างขยันแท้น้อ ขอสรรเสริญด้วยความจริงใจ

    ตอบลบ